Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen – Collectief pensioen adviseur – Life Benefits

Home » Over ons » Veelgestelde vragen

Veelgestelde pensioen vragen

We merken in onze gesprekken met klanten dat het pensioenstelsel best ingewikkeld is.  Daarom hebben wij de antwoorden van de meestgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Wat is een pensioenregeling?

Veel werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Hiermee kunnen werknemers via de werkgever sparen voor een aanvullende uitkering tijdens het pensioen.

Pensioen is het inkomen dat iemand ontvangt vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd. Dit inkomen bouw je (in veel gevallen) op tijdens je werkzame leven.

Ruim 90% van de werkgevers heeft een pensioentoezegging gedaan aan hun medewerkers.

Welke soorten pensioenregelingen zijn er?

Als werkgever kun je een pensioenregeling aanbieden, dan heb je de keuze uit verschillende soorten pensioenregelingen. Deze pensioenregelingen worden ondergebracht in drie categorieën:

  • Uitkeringsovereenkomsten
  • Premieovereenkomst
  • Kapitaalovereenkomst

Soorten pensioen – Uitkeringsovereenkomsten Bij de uitkeringsovereenkomsten staan de uitkeringen vast en weet je van tevoren precies hoeveel pensioen je ontvangt. Er bestaan drie verschillende uitkeringsovereenkomsten:

  • De eindloonregeling. Het laatstverdiende loon en het aantal dienstjaren bepalen hierbij je pensioenuitkering. Je krijgt namelijk een percentage van je laatst verdiende loon als pensioenuitkering. Ontvang je aan het einde van je loopbaan een hoog salaris, dan is ook je pensioenuitkering hoog.
  • De middelloonregeling. Het pensioen bij de middelloonregeling hangt af van je aantal dienstjaren en salarisverloop tijdens deze periode. Het pensioen dat je opbouwt is een percentage van het gemiddelde salaris tijdens de gehele loopbaan.
  • Een gematigd eindloonstelsel. Dit is een combinatie van de eind- en middelloonregeling. Tot een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 50 jaar, bouw je pensioen op via de eindloonregeling. Na deze leeftijd geldt de middelloonregeling.

Soorten pensioenregelingen – Premieovereenkomst De premieovereenkomst kent slechts één variant: de beschikbare premieregeling. Hierbij stelt je werkgever elk jaar een vooraf bepaalde premie beschikbaar. De hoogte van je pensioenuitkeringen hangt echter niet alleen af van deze premie, maar ook van het (beleggings)rendement en het aantal jaren dat de werkgever premie betaalt.

Soorten Pensioenregelingen – Kapitaalovereenkomst De laatste en minst voorkomende pensioenregeling is de kapitaalovereenkomst. Bij deze overeenkomst ontvang je op de pensioendatum een vooraf bepaald kapitaal, waarmee je op dat moment pensioenuitkeringen aankoopt. De hoogte van dit kapitaal staat dus vast.

Hoe weet ik of er sprake is van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds of CAO?

De zogenaamde werkingssfeer van een verplicht gesteld pensioenfonds, is vastgelegd in de statuten. Hierin staat voor welke bedrijfsactiviteiten de verplichtstelling geldt. Dit is niet eenvoudig omschreven en het is zeer aan te raden hier door uw adviseur (periodiek) naar te laten kijken.

Hoe werkt onafhankelijk pensioenadvies?

Het adviestraject voor een collectieve pensioenregeling kent een aantal stappen:

  1. Inventarisatie: hierbij kijkt de adviseur naar wat u als werkgever belangrijk vindt bij het afsluiten van een pensioenregeling. Hierbij kijken we vaak al wat dieper naar de wensen, eisen en risicobereidheid van de werkgever. Dit is gelijk de fase waarin de algemene pensioeninformatie al wordt besproken.
  2. Analyse: met de informatie uit de inventarisatie, gaat de adviseur nu aan de slag om te bepalen welke pensioenregeling bij u past en of wellicht bij een verplicht pensioenfonds zou moeten zitten.
  3. Marktonderzoek en advies: Aansluitend kijkt de adviseur bij welke pensioenuitvoerder de beste voorwaarden en prijzen worden aangeboden. Wij betrekken hierbij de gehele markt. In het uiteindelijke advies presenteert de pensioenadviseur welke aanbieder is gekozen, op basis van alle eerder besproken punten.
  4. Implementatie: Tot slot zal de adviseur borgen dat uw nieuwe pensioenregeling conform uw wensen en eisen wordt ingericht, alvorens de nazorg kan starten.
Wat kost een pensioenadvies?

Een collectieve pensioenregeling adviseren is een complexe aangelegenheid. Tevens is het van belang dat er goed gekeken wordt of de pensioenregeling wel de beste is voor u als werkgever. De zogenaamde perfecte pensioenmatch…

Een adviestraject is ook afhankelijk van de wensen en eisen van de werkgever en is vaak maatwerk. 

Een pensioenadviestraject kan vaak al worden ingericht vanaf € 2.000,–.

Wat moet ik mijn werknemers over pensioen vertellen?

U heeft als werkgever een verantwoordelijkheid op het gebied van “pensioencommunicatie”. Omdat u als werkgever vaak als eerste op de hoogte bent van zogenaamde “life events”, heeft u een signaalfunctie om uw medewerker bewust te maken van de gevolgen voor zijn pensioen.

De focus ligt hierbij op het pensioenbewustzijn op individueel niveau. Kortom, u moet uw mensen erg veel vertellen over de pensioenen die u voor hen heeft geregeld en vaker dan 1 keer. 

Heeft u een andere vraag?

Onze adviseurs beantwoorden ze graag!

Heeft u vragen?

088-1245000
info@lifebenefits.nl
Ginnekenweg 311
4835 NC Breda

Volg ons op social media

Inloggen MijnLifeBenefits